Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Dementsusealaseid trükiseid saab ka veebis lugeda

Dementsuse Kompetentsikeskuse poolt välja antud trükiseid: neli voldikut (“Dementsus”, “Teenused” “Kerge kognitiivne häire” ja “Dementsusesõbralik keskkond”), selle aasta alguses ilmunud Ülla Linnamäe ja Merle Variku raamatut “Alzheimeri tõbi sinu lähedasel. Soovitused dementsusega pereliikme hoolduseks” ja dementsuse teemale keskendunud ajakirja “Elu Dementsusega” on võimalik ka veebis lugeda.

Nimetatud veebis loetavad trükised ja lisainformatsiooni nende tellimise kohta leiad siit.