Dementsuse valdkonna arendajad uuendasid kodulehte eludementsusega.ee

8. juulil avanes lugejatele uuendatud ja valdkonnaülest informatsiooni koondav veebileht eludementsusega.ee. Sisulisema ja uue visuaalse identideediga kodulehe tegemiseks ühendasid oma jõud Dementsuse Komptentsikeskuse meeskond, MTÜ Elu Dementsusega ja Dementsuse Töögrupp (dementsus.ee tegijad). Kodulehe arendamisel lähtuti põhimõttest, et dementsusega inimestel ja nende lähedastel ning valdkonda arendavatel ja kokkupuutuvatel spetsialistidel on kõige mugavam ja tervikpilti loov kui dementsusealane informatsioon on koondatud ühele kodulehele.

Dementsuse Kompetentsikeskuse logo on inspireeritud helesinisest meelespealillest, MTÜ Elu Dementsusega logo on sarnane, kuid sümbolina on kasutatud lisaks päikselist südant lille keskel. Tahetakse, et dementsuse valdkonda visualiseerikski meelespealill, mis oma õrnuse ja igaühe südamesopis “meelespea – pea-mind-meeles” nimega esindab hästi dementsusega inimeste ja nende lähedaste olukorda ja vajadusi.  Meelespealilled liidavad seda valdkonda ning loovad äratundmisrõõmu, kui märkame kaaslast näiteks lille sümboolikat kandmas.

Uuendatud kodulehega arendati ka dementsuse valdkonna informatsiooni koondav uudiskirja saatmise võimalus. Uudiskiri saadetakse soovijate meiliaadressile 4 korda aastas.

Kodulehe tehnilised arendused on teinud Codelight OÜ, visuaalse identiteedi on loonud Tuumik Stuudio OÜ.

Kodulehte arendatakse Dementsuse Kompetentsikeskuse poolt koostöös MTÜ Elu Dementsusega  edasi ning tehakse veelgi sisulisemaks, võttes arvesse sihtgrupi vajadusi informatsiooni järele.

Kodulehe teemade osas oodatakse ettepanekuid info@eludementsusega.ee