Hiiumaal alustas tegevust dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp

Üle terve Eesti tegutseb juba 22 tugigruppi dementsusega inimeste lähedastele, viimane neist sai hoo sisse 20. mail Hiiumaal.

Nagu ka varasemalt uutes kohtades, nii ka Hiiumaal, alustasime päeva seminariga, kus Hanna-Stiina Heinmets Dementsuse Kompetentsikeskuse nõustaja esines ettekandega dementsusest ja sellega toimetulemisest, Kadi Neubauer, kes on tugigruppide projektijuht, tutvustas kompetentsikeskuse tegemisi ja sõna sai ka Hiiumaa Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit, tema tutvustas Hiiumaal pakutavaid sotsiaaltoetusi ja -teenuseid. Saali kogunenud inimesed kuulasid huviga ning esitasid esinejatele küsimusi.

Peale seminari kogunes lähedastele mõeldud tugigrupp. Seekord ei olnud veel lähedasi väga palju, kuid tutvustusringis selgus, et paljud inimesed, kes tööalaselt puutuvad kokku dementsusega inimestega, et neil on oma lugu ka eraeluliselt. Vahetati kogemusi ning jagati kordaminekuid ja muresid, mis igapäevaelu saadavad.

Lahkudes olid inimesed rõõmsad, et said jälle silmast silma kohtuda ja uusi tutvusi sobitada ning kinnitati, et sügisel tuleb kindlasti selliste üritustega jätkata.