Maailma Alzheimeri uuring 2019: dementsusest on palju valearvamusi!

Täna, päev enne 21. septembril tähistatavat rahvusvahelist Alzheimeri päeva tutvustati Maailma Alzheimeri aruannet 2019 “Suhtumine dementsusesse” , mis on suuremahulisem ülemaailmselt läbi viidud dementsusesse suhtumist analüüsiv uuring. Uuringus osales 70 tuhat inimest 155-st erinevast riigist, vastajate hulgas oli nii dementsusega inimesi, omastehooldajaid, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande ning muude valdkondade spetsialiste. Aruande on kokku pannud London School of Economics and Political Science, selle tegemist on juhtinud rahvusvaheline organisatsioon Alzheimer´s Disease International

Olulisemad järeldused:

  • 95% tavakodanikest arvab, et neil võib kunagi areneda dementsus
  • 1 inimene 4-st arvab, et dementsust ei ole võimalik ennetada
  • 2 inimest 3-st arvab, et dementsus on osa normaalsest vananemisest (see näitab madalat tealdikkust, kuna ei otsita abi ja ei teata, et tegemist on haigusega. Õigeaegne abi võimaldab haiguse kulgu pidurdada ning parandada elukvaliteeti!)
  • üle maailma 35%  omastehooldajatest ütlevad, et on varjanud oma pereliikme ees tema dementsuse diagnoosi
  • üle 50% omastehooldajaid üle maailma ütlevad, et nende tervis on hoolduskoormuse tõttu kannatanud, isegi kui nad suhtuvad oma hooldaja rolli positiivselt
  • peaaegu 62% tervishoiuteenuse osutajatest arvab, et dementsus on osa normaalsest vananemisest
  • 40% tavakodanikest arvab, et arstid ja õed eiravad dementsusega inimesi
  • 40% tavakodanikest arvab, et dementsusega inimesi ja nende pereliikmeid toetavadi teenuseid ei ole piisavalt
  • 91% vastanutest arvab, et inimesed ei peaks varjama oma dementsuse diagnoosi
  • stigmatiseerivalt suhtub dementsusesse enam mehi kui naisi

Täispikk uuring on siin: WORLD ALZHEIMER REPORT 2019

Maailmas elab üle 50 miljoni dementsusega inimese ning aastaks 2050 prognoositakse dementsuse kolmekordistumist,  kasvades 152 miljoni inimeseni. Alzheimeri tõbi ja teised dementsused on maailmas surma põhjustavate haiguste hulgas 5ndal kohal!

2019 septembri kui rahvusvahelise Alzheimeri kuu kampaania sõnumiks on “Räägime dementsusest!”

Soovime kõigile head Alzheimeri päeva!