Tunnustame dementsusesõbralikke asutusi – kolm varasemalt märgise saanud asutust said tunnustatud teistkordselt
Fotol: AS Koeru Hooldekeskus

Dementsuse Kompetentsikeskus (DKK) avaldab tänu ja tunnustust kõikidele asutustele, mis on pälvinud dementsusesõbraliku asutuse märgise. Dementsusesõbraliku asutuse märgis annab mitmeid eeliseid nii asutusele kui ka nende klientidele. Märgisega tunnustatud asutused on eeskujuks teistele, kelle teekond dementsussõbralikkuse suunas alles algab või on veel ees.

Benita Kodu sai teistkordselt märgise 15. oktoobril 2023. DKK ekspertgrupp oli ühisel arvamusel, et Benita Kodus on nähtud vaeva hubase ja koduse keskkonna kujundamisel, mis on piisaval määral kohandatud sobivaks dementsusega kliendile. Juhtkond näitas üles suurt motiveeritust asutuse keskkonna, teenuste ja personali pidevaks arendamiseks, samuti muudatuste ja parenduste elluviimiseks.

AS Koeru Hooldekeskus sai teistkordselt märgise 3. novembril 2023. Ekspertgrupi arvates eristus Koeru Hooldekeskuse dementsusega inimestele mõeldud osakond loova ja edasipüüdliku hoiaku poolest, väljendades soovi olla dementsusega inimestele suunatud teenuste pakkujate seas eesrindlik suunanäitaja. Keskkond on loodud piisavalt sobivaks dementsusega klientidele, kus on selged põhiväärtused, dementsusspetsiifilised arengusuunad ja eesmärgid. Oli märgata innukust pidevalt keskkonda, teenuseid ja personali edasi arendada ning vajadusel teha muudatusi ja parendusi.

Häädemeeste Eakate Kodu sai teistkordselt märgise 10. novembril 2023. DKK ekspertgrupp tunnustas Häädemeeste Eakate Kodu hubase ja läbimõeldud keskkonna poolest, kus on sooviks olla dementsusega inimestele mõeldud teenuse pakkujate hulgas pigem eesminejate seas. Keskkond on seal ruumikas, pakkudes erinevaid võimalusi ajaveetmiseks kas üksi, koos lähedastega või koos kaasklientidega. Häädemeeste Eakate Kodu on dementsusega kliendile piisaval määral kohandatud.

Dementsuse Kompetentsikeskus innustab ka teisi hoolekandeasutusi esitama taotlust märgise saamiseks. Sellele eelnevalt pakub DKK ekspertnõustamise teenust keskkonna kohanduste ette valmistamiseks ning vajalike muutuste elluviimiseks. Taotluse esitamisele järgneb asutuse külastus, ekspertgrupi tagasiside ja soovitused.

Märgise eesmärgi ja taotlemise tingimustega saab tutvuda aadressil https://dementsus.ee/dementsusesobraliku-asutuse-margis/

Esita dementsusesõbraliku asutuse märgise taotlus ja panusta seeläbi dementsusega inimeste elukvaliteedi parandamisse. Esita taotlus SIIN